ล้วงลึกฟีลสูบ  KALMIA  เหมือน Close systems จริงหรือ?